تصمیم‌گیری با معیارهای چند‌گانه

روش جدید کاهش نویز
بهینه‌سازی سازه‌های فولادی
کنترل چراغ راهنمایی